Polski Zwi您ek Curlingu


Start
23.07.2016.
Menu g堯wne
Start
Aktualno軼i
Kadra Narodowa
Kontakt
Linki
W豉dze Zwi您ku
Galeria
Przetargi
Mistrzostwa Polski
EYOF 2009
Turnieje zagraniczne
ENGLISH


Nasz reprezentacj ubiera:


SPONSOR


Kadra narodowa junior闚 2016
Redaktor: Andrzej Janowski   
21.07.2016.
  
1. Leszczy雟ka Marta
2. Kunikowska Natalia
3. Mandes Karolina
4. Chmarra Daria
5. 奸iwi雟ka Zuzanna
6. Przybyt Aleksandra
7. Radecka Oliwia
8. Skurnica Karolina
9. Wróbel Magdalena
10. Masny Kornelia
11. P瘯al Ma貪orzata
12. Wilczak Martyna
13. Nog造 Ewa
14. Bia豉s S豉womir
15. Twardowski Filip
16. Molski Szymon
17. Stych Konrad
18. 安i徠ek Krzysztof
19. Pisarek Rados豉w
20. Pauszek Adam
21. Rek Rafa
22. Chmarra Filip
23. Rek Micha
24. Prajsnar Arek
25. Malczak Patryk
26. Matysiak Micha
27. Kowalczyk Dawid
28. Kowalczyk Jakub
 
Kadra narodowa obj皻a przygotowaniami do M i ME 2016
Redaktor: Andrzej Janowski   
21.07.2016.
1. Szeliga-Frynia Marta
2. Muskus Magdalena
3. Karwat Barbara
4. Beck Justyna
5. Szyszko Magdalena
6. Rybicka Zuzanna
7. Waryszak Joanna
8. Walczak Adela
9. Stefa雟ka Maria
10. Beniger Krystyna
11. Dumanowska Magdalena
12. Ran El瘺ieta
13. Lipi雟ka Aneta
14. Malinowska Marta
15. Malinowska Julia
16. Pluta Marta
17. Benett Joanna
18. Muskus Dominika
19. Kubak Marta
20. 奸iwi雟ka Zuzanna
21. Kozio Micha
22. Stych Konrad
23. G這wania Jakub
24. Dzikowski Bartosz
25. Der Damian
26. Prajsnar Pawe
27. Czarnecki Rafa
28. Polak Arkadiusz
29. υbaza Bartosz
30. Domin Krzysztof
31. Jasiecki Borys
32. Cebula Damian
33. Ko這dziej Maciej
34. Gawron Karol
35. Cholewa Miros陰w
36. Ka幟ierczak Piotr
37. Augustyniak Andrzej
38. Janowski Micha
39. Lichy Sebastian
40. Molski Szymon
 
Kadra - wyjasnienia
Redaktor: Andrzej Janowski   
21.07.2016.

Wobec pojawiaj帷ych si w徠pliwo軼i interpretacyjnych wyja郾iam co nast瘼uj.

1. Regulamin i sk豉d powo豉nej na jego podstawie kadry zosta bez uwag zaopiniowany przez zespó wsparcia Klubu Polska przy Ministrze Sportu i Turystyki.

2. Podzia zawodników z uwzgl璠nieniem kryterium wieku nie jest samowol PZC ale wynika z ustale WCF

3. Pkt 13 mówi wyra幡ie: reprezentacj Polski tworz zawodnicy kadry narodowej - bez okre郵enia rodzaju kadry (juniorów czy seniorów).

4. Udzia w kadrze i podzia na juniorów i seniorów s逝篡 do unikni璚ia podwójnego finansowanie tego samego zawodnika.

5. Punkt 8d rozwiewa w徠pliwo軼i co do mo磧iwo軼i startu juniorów w Mistrzostwach nie tylko Polski ale te Europy i 安iata - to te s rozgrywki

6. 畝den Polski zawodnik ze wzgl璠u na s豉be wyniki nie spe軟ia kryteriów bezpo鈔edniego obj璚ia finansowaniem przygotowa do Mistrzostw Europy i 安iata - kadra  A1, A2, B1, jest to mo磧iwe tylko na wniosek PZC wskazuj帷 mo磧iwo軼i przysz貫go awansu - kadra B2 lub rozwoju w kadrze C - dla zawodników do lat 23.   

Andrzej Janowski - Dyrektor Sportowy PZC 

 
Regulamin powo造wania kadry i reprezentacji narodowej
Redaktor: Andrzej Janowski   
19.07.2016.

Regulamin powo造wania kadry narodowej i reprezentacji Polski seniorów,  juniorów i nadziei olimpijskich Polskiego Zwi您ku Curlingu (PZC )

Zgodnie z art. 13 pkt. 1.3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie oraz statutem  

1.    Polski Zwi您ek Curlingu powo逝je kadr narodow w sporcie olimpijskim curlingu w nast瘼uj帷ych konkurencjach:

a.    dru篡nowy kobiet

b.    dru篡nowy m篹czyzn

c.    par mieszanych

d.    mixtów

2.    Polski Zwi您ek Curlingu powo逝je kadr narodow sportowców niepe軟osprawnych wg zasad okre郵onych odr瑿nym regulaminem.

3.    Sk豉d kadry narodowej na dany rok kalendarzowy zatwierdza Zarz康 PZC na wniosek Dyrektora Sportowego.

4.    Powo豉nie kadry nast瘼uje najpó幡iej w grudniu w roku poprzedzaj帷ym powo豉nie. W czerwcu Zarz康 PZC na wniosek Dyrektora Sportowego mo瞠 dokona korekty sk豉du kadry narodowej na drugie pó逗ocze.

5.    Kadra narodowa mo瞠 by podzielona na grupy szkoleniowe stosownie do potrzeb wynikaj帷ych z przygotowa do imprezy gównej,  w szczególno軼i

a.    Seniorów kobiet i m篹czyzn

b.    Juniorów kobiet i m篹czyzn

c.    Nadziei olimpijskich

d.    Seniorów weteranów +50

6.    Szczegó這wa ilo嗆 cz這nków kadry narodowej danej grupy wynika z potrzeb szkoleniowych i aktualnych mo磧iwo軼i finansowych.

7.    Kryteria naboru do kadry narodowej

a.    Uczestnictwo we wspó透awodnictwie sportowym wg nast瘼uj帷ych zasad:

·         Kadra seniorów.

1.    Uczestnictwo w rozgrywkach grupy fina這wej MP Seniorów i zaj璚ie jednego z 4 pierwszych miejsc

·         Kadra juniorów

1.    Uczestniczenie w rozgrywkach Mistrzostw Polski Juniorów i zaj璚ie jednego z 4 pierwszych miejsc

·         Kadra nadziei olimpijskich

1.    Uczestnictwo w szkoleniu grup obj皻ych programem Nadziei Olimpijskich na wniosek klubu prowadz帷ego szkolenie.

·         Osi庵anie wysokiego poziomu sportowego mimo braku spe軟ienia kryteriów jak wy瞠j, na wniosek Dyrektora Sportowego.

b.    Przydatno嗆 szkoleniowa wg oceny Zarz康u PZC.

c.    Ca這kszta速 osi庵ni皻ych wyników sportowych we wspó透awodnictwie mi璠zynarodowym i krajowym,

d.    Posiadanie wa積ej licencji zawodniczej PZC

e.    Przynale積o嗆 do klubu posiadaj帷ego wa積 licencj sportow PZC – nie dotyczy kadry par mieszanych, mixtów i weteranów.

f.     Posiadanie wa積ego za鈍iadczenia lekarskiego o zdolno軼i do uprawiania sportu

g.    W豉軼iwa postawa etyczna

8.    Kryteria kwalifikacyjne zawodnika wg wieku

a.    Kadra seniorów – uko鎍zony 21 rok 篡cia w dniu 30 czerwca roku poprzedzaj帷ego rok na który zosta powo豉ny.

b.    Kadra juniorów – nieuko鎍zony 21 rok 篡cia w dniu 30 czerwca roku poprzedzaj帷ego rok na który zosta powo豉ny

c.    Kadra nadziei olimpijskich – nieuko鎍zony 15 rok 篡cia w roku kalendarzowym na który zosta powo豉ny

d.    Zawodnicy kadry juniorów mog bra udzia w rozgrywkach seniorów pod warunkiem uko鎍zenia 16 roku 篡cia w roku na który zosta powo豉ny.

e.    Kadra seniorów weteranów – uko鎍zony 50 rok 篡cia w roku kalendarzowym na który zosta powo豉ny

9.    W danym roku sk豉d kadry narodowej mo瞠 by uzupe軟iony przez Prezydium PZC po weryfikacji wyników wspó透awodnictwa sportowego w roku bie膨cym

10. Uzupe軟ienie o którym mowa w pkt. 9 podlega zatwierdzeniu przez Zarz康 PZC na najbli窺zym posiedzeniu

11. PZC informuje zainteresowanego o powo豉niu do kadry narodowej poprzez publikacj listy cz這nków kadry na stronie internetowej PZC.

12. PZC powo逝j reprezentacje narodow do udzia逝 w zawodach gównych rangi mistrzowskiej oraz turniejach towarzyskich uj皻ych w rocznym planie startów PZC.

13. Reprezentantem Polski zostaje dru篡na powo豉na spo鈔ód zawodników powo豉nych do kadry narodowej. Co do zasady gównym kryterium kwalifikacyjnym jest zdobycie tytu逝 Mistrza Polski wy這nionego w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski organizowanych zgodnie z regulaminem PZC. Wynik Mistrzostw Polski i powo豉nie reprezentacji wymaga zatwierdzenia uchwa陰 Zarz康u PZC. Je瞠li kryterium to nie gwarantuje najwy窺zego mo磧iwego poziomu sportowego dru篡ny reprezentacyjnej, Dyrektor Sportowy wnioskuje do Zarz康u o powo豉nie reprezentacji spo鈔ód pozosta造ch cz這nków kadry narodowej.

14. Je瞠li w okre郵onej kategorii nie zosta wy這niony Mistrz Polski, reprezentacj Polski powo逝je Zarz康 PZC drog mianowania spo鈔ód cz這nków kadry narodowej na wniosek Dyrektora Sportowego

15. Reprezentacj narodow powo逝je si na nast瘼uj帷e imprezy gówne.

a.    seniorów kobiet i m篹czyzn na Mistrzostwa Europy – w przypadku uzyskania kwalifikacji do Mistrzostw 安iata, reprezentacja na Mistrzostwa Europy uzyskuje powo豉nie do reprezentacji na Mistrzostwa 安iata.

b.    seniorów kobiet i m篹czyzn na Mistrzostwa 安iata weteranów.

c.    seniorów par mieszanych na Mistrzostwa 安iata

d.    seniorów mixtów na Mistrzostwa 安iata

e.    juniorów kobiet i m篹czyzn na Mistrzostwa 安iata gr B – w przypadku uzyskania kwalifikacji do Mistrzostw 安iata gr A, reprezentacja na Mistrzostwa 安iata gr B uzyskuje powo豉nie do reprezentacji na Mistrzostwa 安iata gr. A.

f.     Nadziei olimpijskich na doroczny turniej „Olympic Hopes”

16. Wed逝g oddzielnie ustalanych zasad powo逝je si reprezentacje Polski w przypadku uzyskania kwalifikacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, M這dzie穎we Igrzyska Olimpijskie, EYOF, Uniwersjad Zimow. Zasady powo造wania og豉sza Zarz康 PZC niezw這cznie po uzyskaniu kwalifikacji.

17. Niniejszy Regulamin zosta zatwierdzony przez Zarz康 PZC w dniu 16 grudnia 2015 r. wchodzi w 篡cie z dniem og這szenia.

 
Kadra narodowa w curlingu na w霩kach
Redaktor: Andrzej Janowski   
19.07.2016.

PZC informuje 瞠 Zarz康 na wniosek Dyrektora Sportowego powo豉 Kadr Narodow w curlingu na wózkach. Powo豉nie do kadry otrzymali nast瘼uj帷y zawodnicy.

1.     Maciej Kara – ISRS Culani Warszawa

2.     Jaros豉w Gosz – ISRS Culani Warszawa

3.     Agnieszka Kachel – ISRS Culani Warszawa

4.     Piotr Stasiuk – ISRS Culani Warszawa

5.     Bogus豉w Sondej – ISRS Culani Warszawa

6. Stefan Chmielorz – ISRS Culani Warszawa

7.     Eugeniusz B豉szczak – City CC Warszawa

8.     Antoni Pardo – City CC Warszawa

9.     Mariusz W這darski -– City CC Warszawa

10.  Agata  Szymborska – City CC Warszawa

11.  Ireneusz Jo雟ki – City CC Warszawa

Trenerem koordynatorem kadry zosta豉 Agnieszka Schroeder

            Spo鈔ód wymienionych zawodników zostanie wy這niona reprezentacja Polski na Eliminacje Mistrzostw 安iata w Lohji,FIN 2016. Plan przygotowa sposób powo豉nia reprezentacji Polski zostanie og這szony do ko鎍a lipca.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 624
Nowo軼i
Biuletyn


FOLDER WCF


Logowanie

Nie pami皻asz has豉?
Go軼imy
Design by Joomlateam.com | Powered by Joomlapixel.com |